French Bulldog Kennel Amadors Gem

Welkom op de site van onze Franse Bulldog Kennel Amadors Gem.
yazzlin-breezerWe staan geregistreerd onder nr 266641. Onder deze kennelnaam hopen we bij te mogen dragen aan een nieuwe generatie mooie,rastypische,gezonde en lieve Franse Bulldoggen uiteraard met inachtneming van de regels die horen bij verantwoord fokken volgens de richtlijnen van de HBC (Hollandse Bulldoggen club) De combinaties zijn weloverwogen en goed doordacht en de gezondheid van het ras staat voorop. Onze honden worden dan ook getest op gezondheid en/of erfelijke gebreken.
De betekenis van Amadors Gem :  
Amador is een Spaanse naam en betekend beminde. Gem (spreek uit djem) betekend juweel.